Ar Lan Y Môr (Beside the Sea)

A long-overdue return trip to Wales today for a song from Welsh singer Catrin O’Neill.

Ar Lan y Môr

Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae ‘nghariad inne
Yn cysgu’r nos a chodi’r bore.

Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bûm yn siarad gair â’m cariad
O amgylch hon fe dyf y lili
Ac ambell gangen o rosmari.

Ar lan y môr mae cerrig gleision
Ar lan y môr mae blodau’r meibion
Ar lan y môr mae pob rinweddau
Ar lan y môr mae nghariad innau.

Llawn yw’r môr o swnd a chegryn
Llawn yw’r wy o wyn a melyn
Llawn yw’r coed o ddail a blode
Llawn o gariad merch wyf inne.

Mor hardd yw’r haul yn codi’r bore
Mor hardd yw’r enfys aml ei liwie
Mor hardd yw natur ym Mehefin
Ond harddach fyth yw wyneb Elin

Continue reading

Y Gwydd (The Wood)

Welsh makes it’s first appearance on SOTI today, with Julie Murphy and Dylan Fowler singing the Welsh ballad, Y Gwydd.

Y Gwydd

Pan oeddwn ar frig noswaith yn y gwŷdd, yn y gwŷdd
Yn gweithio ngrefft mewn gobaith yn y gwŷdd
Meddyliais wrth fy hunan
Na wyddwn pa mor fuan
Er dwysed oedd fy amcan yn y gwŷdd, yn y gwŷdd
Y cawn ymado’r cyfan yn y gwŷdd, yn y gwŷdd

Am hyn gadawaf canu yn y gwŷdd, yn y gwŷdd
I fynd o’m gwisg i gysgu yn y gwŷdd
Os gofyn neb trwy’r gwledydd
Un pryd pwy oedd y prydydd
Mab sydd yn disgwyl beunydd yn y gwŷdd, yn y gwŷdd
Cael nef a daear newydd yn y gwŷdd, yn y gwŷdd

The Wood

When, at the edge of night, I was working in hope in the wood,
It occurred to me that, however profound my intention,
I would never know when my time would end, in the wood.

I will finish singing to go from dress to sleep, in the wood
If anyone should ask who the poet is
(It is) a son who daily expects a renewed heaven and earth, in the wood