Myn Mair (O Mary)

Back for an all-too-infrequent visit to Wales and Welsh song. Here is a testament to the resilience and persistence of the Catholic faith amidst the pressures of the Reformation.

**If you know the performer, please leave a comment. I love to give credit where credit is due.**

Myn Mair

Fy hatling offrymaf dros enaid dan glo,
Fy nghanwyll offrymaf yn eglwys y fro,
R offeren weddïaf saith seithwaith yn daer
Er cadw ei enaid anfarwol.
Myn Mair, Myn Mair.

Sant Pawl a Sant Peder, holl seintiau y nef,
A Mair, Mam y Duwdod, eiriolwch yn gref
Dros iddo gael heddwch a gwerthfawr ryddhad,
Paradwys agored, a breichiau ei Dad.
Myn Mair, myn Mair.

Continue reading

Dacw ‘Nghariad

Another brief trip to Wales, something I wish were able to do more here on SOTI, so tell your Welsh singer friends to upload more videos!

I first heard this song from the singing of the American quartet Navan, who perform their own vocal arrangements of traditional songs from Anglo-Celtic cultures. This version by Eve Goodman is gorgeous in its simplicity. The song features a response using the Welsh lilt.

Dacw ‘Nghariad

Dacw ‘nghariad i lawr yn y berllan,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
O na bawn i yno fy hunan,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
Dacw’r ty, a dacw’r ‘sgubor;
Dacw ddrws y beudy’n agor.
Ffaldi radl idl al, ffaldi radl idl al,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.

Continue reading

Ar Lan Y Môr (Beside the Sea)

A long-overdue return trip to Wales today for a song from Welsh singer Catrin O’Neill.

Ar Lan y Môr

Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae ‘nghariad inne
Yn cysgu’r nos a chodi’r bore.

Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bûm yn siarad gair â’m cariad
O amgylch hon fe dyf y lili
Ac ambell gangen o rosmari.

Ar lan y môr mae cerrig gleision
Ar lan y môr mae blodau’r meibion
Ar lan y môr mae pob rinweddau
Ar lan y môr mae nghariad innau.

Llawn yw’r môr o swnd a chegryn
Llawn yw’r wy o wyn a melyn
Llawn yw’r coed o ddail a blode
Llawn o gariad merch wyf inne.

Mor hardd yw’r haul yn codi’r bore
Mor hardd yw’r enfys aml ei liwie
Mor hardd yw natur ym Mehefin
Ond harddach fyth yw wyneb Elin

Continue reading