Thig am bata

Such an amazing version of this Scottish song from Julie Fowlis. Simple, pulsing, mesmerizing.

Thig am bata / A bhean eudaich

Thig am bàta, hùg-o
Moch a-màireach, hùg-o
Bidh m’athair innte, hao ri horo
‘S mo thriùir bhràithrean, hùg-o

‘S mo chèile donn, hùg-o
Air ràmh bràghad, hùg-o
‘S gheibh iad mise, hao ri horo
Air mo bhàthadh, hùg-o

‘S togaidh iad mi, hùg-o
Air na ràmhan, hùg-o
‘S mo bhreacan donn, hao ri horo
Snàmh na fairge, hùg-o

‘S mo chuailean donn, hùg-o
Measg nan carrichean, hùg-o
‘S mo bhràist airgid, hao ri horo
Measg na gainmhich, hùg-o

Continue reading